Thursday, January 7, 2010

pe cer >>> kajian tindakan yg bertindak...

Tajuk:
Pemaparan carta token semasa sesi pengajaran dan pembelajaran bagi murid bermasalah pendengaran.

Soalan Kajian:
1)Sejauh manakah pemaparan carta token ini mampu menarik minat murid bermasalah pendengaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas?
2)Sejauhmanakah pemaparan carta token ini dapat meningkatkan tahap kefahaman murid bermasalah pendengaran dan dapat mewujudkan persaingan yang sihat di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas?

hasil kajian????
mungkin di reject
huhuhu

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails